جزء بیست و پنجم

رمضان

ترتیل جزء بیست و پنجم قرآن کریم در حرم مطهر حضرت احمد بن موسی شاهچراغ (ع)

ویژه ماه مبارک رمضان
۲۰ خرداد ۱۳۹۷