خیریه عطر یاس نبوی

رمضان

گفتگو با آقای دکتر عباس عسکری مدیر عامل خیریه عطر یاس نبوی در ویزه برنامه افطار ماه مبارک رمضان

ویژه ماه مبارک رمضان
۲۱ خرداد ۱۳۹۷