خیریه عطر یاس نبوی

رمضان

گفتگو با آقای دکتر عباس عسکری مدیر عامل خیریه عطر یاس نبوی در ویزه برنامه افطار ماه مبارک رمضان

ویژه ماه مبارک رمضان