چاقی در کودکان

کاشانه مهر

گفتگو با آقای دکتر باباجعفری در رابطه با علل چاقی و راهکار های درمان آن در کودکان

برنامه خانواده سیمای فارس شنبه تا پنجشنبه ساعت 10
۲۲ خرداد ۱۳۹۷