جزء بیست و هفتم

رمضان

ترتیل جزء بیست و هفتم قرآن کریم در حرم مطهر حضرت احمد بن موسی شاهچراغ (ع)

ویژه ماه مبارک رمضان
۲۲ خرداد ۱۳۹۷