اوقات فراغت فرزندان در تابستان

کاشانه مهر

گفتگو با خانم دکتر قاسمی پیرامون پر کردن اوقات فراغت فرزندان در تعطیلات تابستانی

برنامه خانواده سیمای فارس شنبه تا پنجشنبه ساعت 10
۲۳ خرداد ۱۳۹۷