اجرای گروه دف نوازی

خوشا شیراز

اجرای گروه دف نوازی به مناسبت عید سعید فطر در برنامه خوشاشیراز

جمعه ها ساعت 9 صبح از شبکه فارس با حضور کسانی که شما دوستشان دارید
۲۵ خرداد ۱۳۹۷