اجرای گروه دف نوازی

خوشا شیراز

اجرای گروه دف نوازی به مناسبت عید سعید فطر در برنامه خوشاشیراز

جمعه ها ساعت 10 صبح از شبکه فارس با حضور کسانی که شما دوستشان دارید
۲۵ خرداد ۱۳۹۷