موسیقی فوتبالی در خوشاشیراز

خوشا شیراز

پخش موسیقی فوتبالی ویژه جام جهانی و تیم ملی ایران در برنامه خوشاشیراز

جمعه ها ساعت 9 صبح از شبکه فارس با حضور کسانی که شما دوستشان دارید
۲۵ خرداد ۱۳۹۷