سه شنبه های بدون خودرو

شهر راز

جناب آقای شمس معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری شیراز

زمان پخش: یکشنبه ، سه شنبه ، پنجشنبه ساعت 21
۲ دی ۱۳۹۵