بخش اول گفتگوی حجت اشرف زاده

خوشا شیراز

گفتگو با خواننده محبوب کشور

جمعه ها ساعت 9 صبح از شبکه فارس با حضور کسانی که شما دوستشان دارید
۱ تیر ۱۳۹۷