بخش دوم گفتگو با حجت اشرف زاده

خوشا شیراز

لزوم وجود امید و شادمانی در جامعه و بین مردم و تلاش برای ایجاد آن توسط هنرمندان و تمام مسئولین

جمعه ها ساعت 9 صبح از شبکه فارس با حضور کسانی که شما دوستشان دارید
۱ تیر ۱۳۹۷