ترانه شال

خوشا شیراز

اجرای ترانه  شال   باصدای حجت اشرف زاده

سروده دکتر  مرتضی نجفی

جمعه ها ساعت 10 صبح از شبکه فارس با حضور افرادی که شما دوستشان دارید
۱ تیر ۱۳۹۷