ترانه شال

خوشا شیراز

اجرای ترانه  شال   باصدای حجت اشرف زاده

سروده دکتر  مرتضی نجفی

جمعه ها ساعت 9 صبح از شبکه فارس با حضور کسانی که شما دوستشان دارید
۱ تیر ۱۳۹۷