هفته قوه قضاییه

بازتاب

گفتگو با آقای دکتر القاصی مهر ریئس کل دادگستری استان فارس در رابطه با اقدامات قوه قضاییه در استان فارس

بازتاب شنبه ها ساعت 21:05
۳ تیر ۱۳۹۷