قربانیان حوادث ترافیکی

شهر راز

صحبتهای جناب آقای شمس معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری شیراز  در خصوص قربانیان حوادث ترافیکی

زمان پخش: یکشنبه ، سه شنبه ، پنجشنبه ساعت 21
۲ دی ۱۳۹۵