حاشیه های داغ جام جهانی فوتبال

خوشا شیراز

با فرشید طالبی بیشتر آشنا شوید

اخبار داغ و جذاب فوتبالی را با حضور فرشید طالبی و اجرای سامان ارسخان  در برنامه خوشاشیراز بیننده باشد

جمعه ها ساعت 9 صبح از شبکه فارس با حضور کسانی که شما دوستشان دارید
۸ تیر ۱۳۹۷