گفتگو با علیرضاروزگار و فرشید طالبی

خوشا شیراز

بیننده گفتگویی فوتبالی در خصوص  بازی های تیم ملی ایران در جام جهانی با حضور علیرضا روزگار و فرشید طالبی باشید

جمعه ها ساعت 9 صبح از شبکه فارس با حضور کسانی که شما دوستشان دارید
۸ تیر ۱۳۹۷