اجرای ترانه زنده

خوشا شیراز

بیننده اجرای زنده ترانه ماه پیشانو با صدای  حامد فقیهی در خوشاشیراز باشید

جمعه ها ساعت 9 صبح از شبکه فارس با حضور کسانی که شما دوستشان دارید
۸ تیر ۱۳۹۷