اجرای ترانه زنده

خوشا شیراز

بیننده اجرای زنده ترانه ماه پیشانو با صدای  حامد فقیهی در خوشاشیراز باشید

جمعه ها ساعت 10 صبح از شبکه فارس با حضور کسانی که شما دوستشان دارید
۸ تیر ۱۳۹۷