گفتگو با جناب آقای مهندس ملک زاده

خوشا شیراز

شهردار شهر جدید صدرا در خصوص پروژه های جدیدی که در شهر صدرا در حال اجراست صحبت می کند

مهندس ملک زاده: همدلی و همکاری خوبی بین مسئولین و مردم محترم شهر صدرا وجود دارد.

جمعه ها ساعت 9 صبح از شبکه فارس با حضور کسانی که شما دوستشان دارید
۸ تیر ۱۳۹۷