تدابیر طب سنتی در تابستان

کاشانه مهر

گفتگو با آقای دکتر پاسالار در رابطه با تدابیر طب سنتی برای فصل تابستان

برنامه خانواده سیمای فارس شنبه تا پنجشنبه ساعت 10
۱۰ تیر ۱۳۹۷