قرص های روان گردان و مواد مخدر

سلامت باشید

گفتگو با آقای دکتر افشاری متخصص روانپزشکی و رئیس دفتر پیشگیری و درمان دانشگاه علوم پزشکی شیراز در رابطه با اعتیاد به مواد مخدر

گفتگو با متخصصین حوزه سلامت
۱۲ تیر ۱۳۹۷