اگزمای پوستی

کاشانه مهر

گفتگو با آقای دکتر اسماعیل زاده فوق تخصص آسم و آلرژی در رابطه با اگزمای پوستی در برنامه کاشانه مهر

برنامه خانواده سیمای فارس شنبه تا پنجشنبه ساعت 10
۱۲ تیر ۱۳۹۷