تغذیه در بیماران دیابتی

کاشانه مهر

گفتگو با آقای دکتر باباجعفری متخصص تغذیه در رابطه با اصول تغذیه در بیماران دیابتی

برنامه خانواده سیمای فارس شنبه تا پنجشنبه ساعت 10
۱۳ تیر ۱۳۹۷