پیشگیری از مصرف دخانیات در نوجوانان

سلامت باشید

گفتگو با آقای دکتر کریمی عضو هئیت علمی و گروه آموزشی بهداشت و ارتقا سلامت دانشگاه علوم پزشکی شیراز در رابطه با پیشگیری از مصرف دخانیات در جوانان و نوجوانان

گفتگو با متخصصین حوزه سلامت
۱۴ تیر ۱۳۹۷