بخش اول گفتگو با کیومرث پور احمد

خوشا شیراز

کیومرث پور احمد:  نادر احمدی پدر معنوی من است.

خاطره آشنایی استاد با  نادر ابراهیمی و شخصیت بی نظیر او

 

جمعه ها ساعت 9 صبح از شبکه فارس با حضور کسانی که شما دوستشان دارید
۱۵ تیر ۱۳۹۷