بخش دوم گفتگو با کیومرث پور احمد

خوشا شیراز

خاطره شیرین و آموزنده از نحوه ساخت سریال  قصه های مجید

جمعه ها ساعت 9 صبح از شبکه فارس با حضور کسانی که شما دوستشان دارید
۱۵ تیر ۱۳۹۷