گفتگو با پیام دهکردی

خوشا شیراز

 وی در خصوص کار خاصی که نسبت به آثار استاد ابراهیمی انجام داده است توضیح می دهد.

تبدیل کتاب های استاد ابراهیمی به کتاب گویا کار بسیار سخت و ارزشمندی است.

جمعه ها ساعت 9 صبح از شبکه فارس با حضور کسانی که شما دوستشان دارید
۱۵ تیر ۱۳۹۷