ترنج-قسمت دوم

ترنج

 رویداد های فرهنگی و هنری و نمایش چهره های شاخص ادبی و هنری استان در برنامه ترنج

برنامه ادبی شبکه فارس
۱۶ تیر ۱۳۹۷