علی اکبری نماینده مردم شیراز

خانه ملت

گفتگو با جناب آقای دکتر اکبری  نماینده مردم  شیراز  در مجلس شورای اسلامی در برنامه خانه ملت

نمایندگان استان فارس در مجلس شورای اسلامی
۲۱ تیر ۱۳۹۷