پویش نه به کیسه های پلاستیکی

سلامت باشید

گفتگو با آقای  دکتر محمدرضا سمایی ،دکترای مهندسی بهداشت و قائم مقام معاونت فرهنگی و امور دانشجویی در دانشگاه علوم پزشکی شیراز در رابطه با فرهنگ زیست محیطی و عدم استفاده از کیسه های پلاستیکی

گفتگو با متخصصین حوزه سلامت
۲۱ تیر ۱۳۹۷