وزیر جوان کابینه

شب پارسی

گفتگو با جناب آقای محمد جواد آذری جهرمی در برنامه شب پارسی

برنامه زنده شبانه شنبه تا چهارشنبه ساعت 22
۲۱ تیر ۱۳۹۷