درد ها و بیماری های دست

سلامت باشید

گفتگو با جناب آقای دکتر حمید نمازی فوق تخصص جراحی دست و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز در رابطه با درد ها و بیماری های دست

گفتگو با متخصصین حوزه سلامت
۲۶ تیر ۱۳۹۷