دکتر رضایی نماینده مردم جهرم

خانه ملت

گفتگو با جناب آقای دکتر رضایی نماینده مردم شهرستان جهرم در مجلس شورای اسلامی 

نمایندگان استان فارس در مجلس شورای اسلامی
۲۸ تیر ۱۳۹۷