تحلیل شبکیه چشم

سلامت باشید

گفتگو با آقای دکتر آفرید فوق تخصص شبکیه و عضو هئیت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز در رابطه با بیماری تحلیل شبکیه در اثر کهولت سن

گفتگو با متخصصین حوزه سلامت
۲۸ تیر ۱۳۹۷