تیک تک -قسمت شانزدهم

گپ

آیتم تیک تک به معرفی تکنولوژی های روز می پردازد

ويژه برنامه ( گپ ) ساعت ٢٢ از شبكه فارس
۳۰ تیر ۱۳۹۷