تیر اندازی

گپ

زنگ ورزش اینبار به سراغ ورزش تیراندازی رفته تا شما رو با این ورزش زیبا بیشتر آشنا کند

ويژه برنامه ( گپ ) ساعت ٢٢ از شبكه فارس
۳۰ تیر ۱۳۹۷