همخوانی گروه نورالحرم

خوشا شیراز

همخوانی به مناسبت بزرگداشت احمد بن موسی شاهچراغ (ع)

جمعه ها ساعت 9 صبح از شبکه فارس با حضور کسانی که شما دوستشان دارید
۳۰ تیر ۱۳۹۷