همخوانی گروه نورالحرم

خوشا شیراز

همخوانی به مناسبت بزرگداشت احمد بن موسی شاهچراغ (ع)

جمعه ها ساعت 10 صبح از شبکه فارس با حضور کسانی که شما دوستشان دارید
۳۰ تیر ۱۳۹۷