گفتگو با سپیده مرادپور

خوشا شیراز

آخرین کاری که داشتم فیلم بی وزنی بود .

علاوه بر بازیگری در ورزش و موسیقی هم فعالیت دارم.

جمعه ها ساعت 9 صبح از شبکه فارس با حضور کسانی که شما دوستشان دارید
۳۰ تیر ۱۳۹۷