گفتگو با سپیده مرادپور و مهدی رستمی

خوشا شیراز

در خصوص چالش های بازیگری و مشکلات موجود در این حوزه

جمعه ها ساعت 10 صبح از شبکه فارس با حضور کسانی که شما دوستشان دارید
۳۰ تیر ۱۳۹۷