ترانه ترکی قشقایی

شبانه

ترانه ترکی قشقایی با صدای آقای بیات در برنامه شب پارسی

برنامه زنده شبانه شنبه تا چهارشنبه ساعت 22
۳ مرداد ۱۳۹۷