اجرای زنده تیتراژ آغازین برنامه خوشاشیراز

خوشا شیراز

مجید اخشابی  تیتراژ آغازین برنامه را به صورت زنده در استودیو برنامه اجرا کرد.

جمعه ها ساعت 10 صبح از شبکه فارس با حضور کسانی که شما دوستشان دارید
۵ مرداد ۱۳۹۷