اجرای زنده تیتراژ آغازین برنامه خوشاشیراز

خوشا شیراز

مجید اخشابی  تیتراژ آغازین برنامه را به صورت زنده در استودیو برنامه اجرا کرد.

جمعه ها ساعت 9 صبح از شبکه فارس با حضور کسانی که شما دوستشان دارید
۵ مرداد ۱۳۹۷