گفتگو با پویان کاظمی

خوشا شیراز

پویان کاظمی نحوه ورود به فعالیت های هنری و تلویزیونی خودش را شرح می دهد.

جمعه ها ساعت 9 صبح از شبکه فارس با حضور کسانی که شما دوستشان دارید
۵ مرداد ۱۳۹۷