اجرای ترانه با صدای مجید اخشابی

خوشا شیراز

اجرای ترانه با صدای مجید اخشابی

جمعه ها ساعت 9 صبح از شبکه فارس با حضور کسانی که شما دوستشان دارید
۵ مرداد ۱۳۹۷