بخش دوم گفتگو با مجید اخشابی

خوشا شیراز

در چه حال و هوایی و یا در چه ملودی هایی کار می کنم

جمعه ها ساعت 9 صبح از شبکه فارس با حضور کسانی که شما دوستشان دارید
۵ مرداد ۱۳۹۷