اجرای ترانه توسط مجید اخشابی

خوشا شیراز

تنظیم از احسان احمدی و شعر از محمد مبارکی

جمعه ها ساعت 9 صبح از شبکه فارس با حضور کسانی که شما دوستشان دارید
۵ مرداد ۱۳۹۷