گفتگو با دکتر امیری

خوشا شیراز

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری  فارس در خصوص ثبت منظر باستانی ساسانیان درفارس توضیح می دهد

جمعه ها ساعت 9 صبح از شبکه فارس با حضور کسانی که شما دوستشان دارید
۵ مرداد ۱۳۹۷