آلزایمر و تدابیر آن در طب سنتی

کاشانه مهر

گفتگو با خانم دکتر مصفا در رابطه با بیماری آلزایمرو تدابیر آن در طب سنتی

برنامه خانواده سیمای فارس شنبه تا پنجشنبه ساعت 10
۶ مرداد ۱۳۹۷