ژله تزریقی در جام

کاشانه مهر

مواد لازم:
سرنگ 10
ژل آلوئورا
رنگ خوراکی
خامه

برنامه خانواده سیمای فارس شنبه تا پنجشنبه ساعت 10
۸ مرداد ۱۳۹۷