سیاست ها و بسته های حمایتی دولت از اشتغال

ویژه

برنامه تاروپود
با موضوع: سیاست ها و بسته های حمایتی دولت از اشتغال 
میهمانان :
دکتر سهراب مختاری : مدیر کل اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی استان فارس 
دکتر علی نقی مصلح شیرازی : هیات علمی بخش مدیریت دانشگاه شیراز 
دکتر قادری ،نماینده پیشین مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی 
 

پیشنهاد ما به شما
۱۱ مرداد ۱۳۹۷