مصرف منطقی داروها

سلامت باشید

برنامه  سلامت باشید

موضوع: مصرف منطقی داروها
باحضور:
دکتر حسین نیک نهاد، معاون دارو و غذای دانشگاه

 

گفتگو با متخصصین حوزه سلامت
۱۱ مرداد ۱۳۹۷