ترانه ترکی قشقایی

شب پارسی

ترانه ترکی قشقایی با صدای آقای مرادی

برنامه زنده شبانه شنبه تا چهارشنبه ساعت 22
۱۱ مرداد ۱۳۹۷