اجرای ترانه آمدی با صدای ماهان شجاعی

خوشا شیراز

ترانه استاد شهریار و تنظیم سعید لطفی

جمعه ها ساعت 9 صبح از شبکه فارس با حضور کسانی که شما دوستشان دارید
۱۲ مرداد ۱۳۹۷